Con đỉa “khủng” làm tổ trong mũi bé gái cả tháng

Con đĩa trú trong mũi bé gái được gắp ra ngoài. Ảnh: Lê Vân.
Con đĩa trú trong mũi bé gái được gắp ra ngoài. Ảnh: Lê Vân.
Con đĩa trú trong mũi bé gái được gắp ra ngoài. Ảnh: Lê Vân.
Lên top