Còn 11 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế

Bệnh nhân 91 đã tỉnh, có thể nhớ mật khẩu điện thoại và Ipad. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 đã tỉnh, có thể nhớ mật khẩu điện thoại và Ipad. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 đã tỉnh, có thể nhớ mật khẩu điện thoại và Ipad. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top