Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có thể ung thư tiền liệt tuyến vì tiểu khó mà không chữa trị

Các BS đang phẫu thuật cho một bệnh nhân bị u tuyến tiền liệt (Ảnh: TX)
Các BS đang phẫu thuật cho một bệnh nhân bị u tuyến tiền liệt (Ảnh: TX)