Có thể ung thư tiền liệt tuyến vì tiểu khó mà không chữa trị

Các BS đang phẫu thuật cho một bệnh nhân bị u tuyến tiền liệt (Ảnh: TX)
Các BS đang phẫu thuật cho một bệnh nhân bị u tuyến tiền liệt (Ảnh: TX)