Có thể tạo hình đốt sống gãy bằng…xi măng sinh học