Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có thể tạo hình đốt sống gãy bằng…xi măng sinh học