Cơ quan chức năng "bó tay" với thầy lang Nho "nổ" chữa bách bệnh?

Ông Nguyễn Bá Nho "nổ" chữa được cả bệnh ung thư giai đoạn cuối
Ông Nguyễn Bá Nho "nổ" chữa được cả bệnh ung thư giai đoạn cuối