Có nên uống nước trong và sau khi kết thúc mỗi cuộc 'yêu'?

Lên top