"Cò" máu ở BV Việt Đức: Giám đốc nói không có quy định người nhà cho máu mới được mổ

Nhân viên Bệnh viện Việt Đức tham gia hiến máu tình nguyện.
Nhân viên Bệnh viện Việt Đức tham gia hiến máu tình nguyện.
Nhân viên Bệnh viện Việt Đức tham gia hiến máu tình nguyện.
Lên top