Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cô bé mang “mai rùa” suốt 10 năm