Chuyên gia phân tích các nguyên nhân khiến nước sinh hoạt có "mùi lạ"

Nước sinh hoạt ở Hà Nội có "mùi lạ" mấy ngày gần đây. Ảnh: Anh Huy.
Nước sinh hoạt ở Hà Nội có "mùi lạ" mấy ngày gần đây. Ảnh: Anh Huy.
Nước sinh hoạt ở Hà Nội có "mùi lạ" mấy ngày gần đây. Ảnh: Anh Huy.
Lên top