Chuyên gia "mách" cách tránh tật khúc xạ mắt cho con bạn

Bác sĩ BV Bạch Mai khám sàng lọc tật khúc xạ học đường cho học sinh (Ảnh: M.Thanh)
Bác sĩ BV Bạch Mai khám sàng lọc tật khúc xạ học đường cho học sinh (Ảnh: M.Thanh)
Bác sĩ BV Bạch Mai khám sàng lọc tật khúc xạ học đường cho học sinh (Ảnh: M.Thanh)