Chuyên gia khuyến cáo người dân trong việc lựa chọn khẩu trang "độc, lạ"

Cẩn trọng trong việc lựa chọn khẩu trang. Ảnh: Ngọc Lê
Cẩn trọng trong việc lựa chọn khẩu trang. Ảnh: Ngọc Lê
Cẩn trọng trong việc lựa chọn khẩu trang. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top