Chuyên gia cảnh báo những thói quen hàng ngày đang tàn phá cơ thể bạn

Ít vận động, uống nhiều rượu và thường xuyên căng thẳng nằm trong số những thói quen hàng ngày góp phần tàn phá cơ thể con người. Ảnh: AFP
Ít vận động, uống nhiều rượu và thường xuyên căng thẳng nằm trong số những thói quen hàng ngày góp phần tàn phá cơ thể con người. Ảnh: AFP
Ít vận động, uống nhiều rượu và thường xuyên căng thẳng nằm trong số những thói quen hàng ngày góp phần tàn phá cơ thể con người. Ảnh: AFP
Lên top