Chùm ảnh: 1.000 bệnh nhân khiếm thính được hỗ trợ miễn phí

Can thiệp sớm cho các bệnh nhi khiếm thính giúp các em có cuộc sống tốt hơn. Ảnh: Hoàng Phương
Can thiệp sớm cho các bệnh nhi khiếm thính giúp các em có cuộc sống tốt hơn. Ảnh: Hoàng Phương
Can thiệp sớm cho các bệnh nhi khiếm thính giúp các em có cuộc sống tốt hơn. Ảnh: Hoàng Phương