Chuẩn bị chuyển bệnh nhân 91 sang bệnh viện Chợ Rẫy

Lên top