Chữa ung thư bằng nano vàng: "Đốt" tiền để... rước bệnh

Thông tin nano vàng chữa ung thư là phản khoa học
Thông tin nano vàng chữa ung thư là phản khoa học