Chữa bệnh bằng chế độ ăn và luyện tập dựa theo nhóm gen

Bác sĩ Ben Lynch mang đến hy vọng cho hàng triệu người... để vượt qua những điểm yếu di truyền, cải thiện chức năng tế bào và tối ưu hóa sức khỏe. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Bác sĩ Ben Lynch mang đến hy vọng cho hàng triệu người... để vượt qua những điểm yếu di truyền, cải thiện chức năng tế bào và tối ưu hóa sức khỏe. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Bác sĩ Ben Lynch mang đến hy vọng cho hàng triệu người... để vượt qua những điểm yếu di truyền, cải thiện chức năng tế bào và tối ưu hóa sức khỏe. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Lên top