Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ người nhà tấn công bác sĩ

Cảnh bác sĩ của Bệnh viện Xanh-Pôn bị người nhà bệnh nhân tấn công. Ảnh cắt từ camera Bệnh viện Xanh-Pôn.
Cảnh bác sĩ của Bệnh viện Xanh-Pôn bị người nhà bệnh nhân tấn công. Ảnh cắt từ camera Bệnh viện Xanh-Pôn.
Cảnh bác sĩ của Bệnh viện Xanh-Pôn bị người nhà bệnh nhân tấn công. Ảnh cắt từ camera Bệnh viện Xanh-Pôn.