Chống dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc: Theo dõi sức khỏe người dân đến tận thôn

Cuộc họp sáng nay của đoàn công tác Bộ Y tế tại Bình Xuyên- Vĩnh Phúc. Ảnh: T.D
Cuộc họp sáng nay của đoàn công tác Bộ Y tế tại Bình Xuyên- Vĩnh Phúc. Ảnh: T.D
Cuộc họp sáng nay của đoàn công tác Bộ Y tế tại Bình Xuyên- Vĩnh Phúc. Ảnh: T.D
Lên top