Chơi với chó, bé bị mất mũi, bé suýt mất mạng

Bé L. bị mất một phần mũi.
Bé L. bị mất một phần mũi.
Bé L. bị mất một phần mũi.