Chơi với chó, bé bị mất mũi, bé suýt mất mạng

Bé L. bị mất một phần mũi.
Bé L. bị mất một phần mũi.