Chơi bóng bàn tốt cho người già, làm chậm sự tiến triển của bệnh Parkinson

Chơi bóng bàn được chứng minh là giúp người già giảm bớt các triệu chứng Parkinson. Ảnh: Shutterstock
Chơi bóng bàn được chứng minh là giúp người già giảm bớt các triệu chứng Parkinson. Ảnh: Shutterstock
Chơi bóng bàn được chứng minh là giúp người già giảm bớt các triệu chứng Parkinson. Ảnh: Shutterstock
Lên top