"Choáng" khi phát hiện có ít nhất 29 anh chị em qua xét nghiệm ADN

Từ trái qua: Jodi Hale, Ben Clark, Shauna Harrison, Jacob Bandes-Storch, Fritz Huizenga và Joe Mendoza. Tất cả đều là anh chị em đã tìm ra nhau qua dịch vụ ADN như 23andme. Ảnh: USA Today.
Từ trái qua: Jodi Hale, Ben Clark, Shauna Harrison, Jacob Bandes-Storch, Fritz Huizenga và Joe Mendoza. Tất cả đều là anh chị em đã tìm ra nhau qua dịch vụ ADN như 23andme. Ảnh: USA Today.
Từ trái qua: Jodi Hale, Ben Clark, Shauna Harrison, Jacob Bandes-Storch, Fritz Huizenga và Joe Mendoza. Tất cả đều là anh chị em đã tìm ra nhau qua dịch vụ ADN như 23andme. Ảnh: USA Today.
Lên top