Chó nuôi cắn bé trai 3 tuổi chấn thương nghiêm trọng vùng mặt

Chó nuôi cắn bé trai 3 tuổi chấn thương nghiêm trọng vùng mặt. Ảnh minh hoạ
Chó nuôi cắn bé trai 3 tuổi chấn thương nghiêm trọng vùng mặt. Ảnh minh hoạ
Chó nuôi cắn bé trai 3 tuổi chấn thương nghiêm trọng vùng mặt. Ảnh minh hoạ
Lên top