Chờ khám- "đặc sản không ai muốn thử" tại các bệnh viện

Lãnh đạo BYT chủ trì hội nghị (Ảnh: T.Linh)
Lãnh đạo BYT chủ trì hội nghị (Ảnh: T.Linh)
Lãnh đạo BYT chủ trì hội nghị (Ảnh: T.Linh)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top