Chính phủ đồng ý thí điểm tự chủ 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức- một trong những bệnh viện thí điểm tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức- một trong những bệnh viện thí điểm tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức- một trong những bệnh viện thí điểm tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện
Lên top