Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chiều cao có thể tăng giảm trong ngày?

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet