Chiều 20.4 tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Lấy mẫu đi xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh. Ảnh: CDC Quảng Ninh.
Lấy mẫu đi xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh. Ảnh: CDC Quảng Ninh.
Lấy mẫu đi xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh. Ảnh: CDC Quảng Ninh.
Lên top