Chiến sỹ công an và Bí thư đoàn xã hiến máu cứu sản phụ

Thiếu úy Thắng hiến máu cứu sản phụ Yến. Ảnh: AD.
Thiếu úy Thắng hiến máu cứu sản phụ Yến. Ảnh: AD.
Thiếu úy Thắng hiến máu cứu sản phụ Yến. Ảnh: AD.
Lên top