Chiếc tăm dài 6cm đâm thủng lòng ruột

Hình ảnh chiếc tăm đâm thủng lòng ruột. Ảnh: BVCC
Hình ảnh chiếc tăm đâm thủng lòng ruột. Ảnh: BVCC
Hình ảnh chiếc tăm đâm thủng lòng ruột. Ảnh: BVCC
Lên top