“Chìa tay” hiến máu cứu sản phụ nguy kịch ở Quảng Trị

Bệnh nhân Thủy sau cấp cứu đã qua tình trạng nguy kịch. Ảnh: Hưng Thơ.
Bệnh nhân Thủy sau cấp cứu đã qua tình trạng nguy kịch. Ảnh: Hưng Thơ.
Bệnh nhân Thủy sau cấp cứu đã qua tình trạng nguy kịch. Ảnh: Hưng Thơ.