Chi tiết 40 dịch vụ y tế sẽ điều chỉnh giá, giảm giá trong tháng 5

Thông tin sẽ giảm giá nhiều dịch vụ y tế được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra tại cuộc họp liên ngành mới đây, với sự tham dự của  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
Thông tin sẽ giảm giá nhiều dịch vụ y tế được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra tại cuộc họp liên ngành mới đây, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
Thông tin sẽ giảm giá nhiều dịch vụ y tế được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra tại cuộc họp liên ngành mới đây, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top