Chi tiền triệu chữa cận thị không cần mổ

Nhiều trẻ bị cận thị sớm.
Nhiều trẻ bị cận thị sớm.