Chỉ còn 9 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế

Bệnh nhân 91 đã đứng dậy tập đi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 đã đứng dậy tập đi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 đã đứng dậy tập đi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top