Chết oan vì chữa chó dại cắn bằng thuốc nam: Khó xử lý “lang băm”?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.