Chế độ dinh dưỡng đặc biệt mà Bộ Y tế khuyến cáo phòng COVID-19

Duy trì một chế độ dinh dưỡng lành mạnh cũng là cách giúp phòng, chống dịch hiệu quả. Ảnh: Hải Nguyễn
Duy trì một chế độ dinh dưỡng lành mạnh cũng là cách giúp phòng, chống dịch hiệu quả. Ảnh: Hải Nguyễn
Duy trì một chế độ dinh dưỡng lành mạnh cũng là cách giúp phòng, chống dịch hiệu quả. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top