Chế độ ăn khỏe mạnh và ít đường cho thai phụ mắc đái tháo đường

Chế độ ăn khỏe mạnh và ít đường cho thai phụ đái tháo đường. Ảnh: AFP.
Chế độ ăn khỏe mạnh và ít đường cho thai phụ đái tháo đường. Ảnh: AFP.
Chế độ ăn khỏe mạnh và ít đường cho thai phụ đái tháo đường. Ảnh: AFP.
Lên top