Chạy bộ thấy đau, đi khám soi ra chiếc kim khâu nằm trong mông đã 8 tháng

Dị vật kim khâu được lấy ra từ người bệnh. Ảnh do BV cung cấp.
Dị vật kim khâu được lấy ra từ người bệnh. Ảnh do BV cung cấp.
Dị vật kim khâu được lấy ra từ người bệnh. Ảnh do BV cung cấp.
Lên top