“Chảo lửa” trên diện rộng, người nhập viện gia tăng

Nắng, nóng chờ đợi lâu, khiến nhiều người mệt mỏi nằm cả ra khu nhà chờ.
Nắng, nóng chờ đợi lâu, khiến nhiều người mệt mỏi nằm cả ra khu nhà chờ.
Nắng, nóng chờ đợi lâu, khiến nhiều người mệt mỏi nằm cả ra khu nhà chờ.