Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chàng trai 18 tuổi 7 lần phẫu thuật, quyết tâm "tìm lại" nụ cười