Chẩn đoán viêm ruột thừa, "thủ phạm" là chiếc tăm tre

Dị vật là một phần chiếc tăm có kích thước khoảng 2cm. Ảnh do BV cung cấp
Dị vật là một phần chiếc tăm có kích thước khoảng 2cm. Ảnh do BV cung cấp
Dị vật là một phần chiếc tăm có kích thước khoảng 2cm. Ảnh do BV cung cấp
Lên top