Chấn chỉnh hoạt động xét nghiệm tại các cơ sở y tế

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cắt đôi que xét nghiệm HIV, viêm gan B.
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cắt đôi que xét nghiệm HIV, viêm gan B.
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cắt đôi que xét nghiệm HIV, viêm gan B.
Lên top