Thực phẩm chức năng không đạt chuẩn, không nguồn gốc

Chậm xử lý ngày nào, hại dân ngày đó

Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ lô thực phẩm chức năng hơn 3 tấn (ảnh Ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cung cấp).
Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ lô thực phẩm chức năng hơn 3 tấn (ảnh Ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cung cấp).
Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ lô thực phẩm chức năng hơn 3 tấn (ảnh Ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cung cấp).
Lên top