CDC Mỹ nói về khả năng lây truyền virus SARS-CoV-2 từ các bề mặt

Ảnh minh họa virus SARS-CoV-2. Nguồn: AFP.
Ảnh minh họa virus SARS-CoV-2. Nguồn: AFP.
Ảnh minh họa virus SARS-CoV-2. Nguồn: AFP.
Lên top