Cấu trúc sinh học của con người phù hợp với ăn chay hay ăn mặn?

Khoa học đã chứng minh cấu trúc sinh học người phù hợp với ăn thực vật. Ảnh: Huân Cao
Khoa học đã chứng minh cấu trúc sinh học người phù hợp với ăn thực vật. Ảnh: Huân Cao
Khoa học đã chứng minh cấu trúc sinh học người phù hợp với ăn thực vật. Ảnh: Huân Cao
Lên top