Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Câu chuyển cảm động đằng sau Clip “Thực hiện ước mơ của cha mẹ”