Cắt viện trợ, bệnh nhân HIV lao đao khi không có bảo hiểm y tế

Tiêm chích ma túy dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV. Ảnh: M.QUÂN
Tiêm chích ma túy dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV. Ảnh: M.QUÂN