Cắt bướu giáp khổng lồ thòng trung thất của người bệnh suốt 30 năm

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top