Cắt bỏ toàn bộ, tạo hình dương vật mới cho bệnh nhân ung thư dương vật

Hình ảnh 1 ca ung thư dương vật (Ảnh tư liệu)
Hình ảnh 1 ca ung thư dương vật (Ảnh tư liệu)
Hình ảnh 1 ca ung thư dương vật (Ảnh tư liệu)
Lên top