Cắt bỏ thành công u nang buồng trứng khổng lồ gần 7 kg

Các bác sĩ thực hiện ca mổ cắt khối u gần 7 kg (Ảnh: BVCC).
Các bác sĩ thực hiện ca mổ cắt khối u gần 7 kg (Ảnh: BVCC).
Các bác sĩ thực hiện ca mổ cắt khối u gần 7 kg (Ảnh: BVCC).