Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cấp phép 2 doanh nghiệp nhập khẩu Salbultamol để làm thuốc chữa bệnh