Cấp phát thuốc hết hạn, bệnh viện phải xin lỗi gia đình bệnh nhân

Ảnh gói thuốc hết hạn gia đình chụp lại. Ảnh: GĐCC
Ảnh gói thuốc hết hạn gia đình chụp lại. Ảnh: GĐCC
Ảnh gói thuốc hết hạn gia đình chụp lại. Ảnh: GĐCC
Lên top